Awards and Honours


 • Abasaheb Mujumdar Puraskar, Bharat Gayan Samaj, 2002
 • ITC-Sangeet Research Academy Award, 2006
 • Sangeet Ratna, Kashi Sangeet Samaj, 2007
 • Singing for Pandit Vishnu Digambar Paluskar in Documentary Film, 1972
 • Pandit Vinayakrao Patwardhan Smruti Gaurav Purskar, 2009
 • Pandit Wamanrao Sadolikar Puraskar, 2011
 • Shreevallabh Sangeet Ashram Puraskar, 2013
 • Govt.of Maharashtra Hindustani Vocal Puraskar, 2012-13
 • Pandit Ram Marathe Purskar, Thane, 2014
 • Hridayesh Sangeet Sewawrati Puraskar, 2019
 • Gaantapaswini Mogubai Kurdikar Puraskar, 2019