Awards and Honours


  • Abasaheb Mujumdar Puraskar, Bharat Gayan Samaj, 2002
  • ITC-Sangeet Research Academy Award, 2006
  • Sangeet Ratna, Kashi Sangeet Samaj, 2007
  • Singing for Pandit Vishnu Digambar Paluskar in Documentary Film, 1972
  • Pandit Vinayakrao Patwardhan Smruti Gaurav Purskar, 2009
  • Pandit Wamanrao Sadolikar Puraskar, 2011.
  • Shreevallabh Sangeet Ashram Puraskar, 2013
  • Govt.of Maharashtra Hindustani Vocal Puraskar, 2012-13
  • Pandit Ram Marathe Purskar, Thane, 2014